บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2550 ด้วยทุนจดทะเบียนกว่า 150 ล้านบาท เราผลิตและจำหน่าย กระสอบพลาสติกสานคุณภาพดี (PP Woven Bag) เพื่อบรรจุ ข้าวสาร , ปุ๋ย และผลิตภัณฑ์ อื่นๆ เราได้นำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 มาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน