หากสนใจจะร่วมงานกับเรา ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้ เมื่อกรอกเสร็จ โปรดส่งมาที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
หากท่านต้องการกระสอบขนาดอื่น ที่ไม่ได้ระบุมานี้ สามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
หากสนใจจะร่วมงานกับเรา ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้ เมื่อกรอกเสร็จ โปรดส่งกลับมาที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
HR @ Zolapolysack.com